poczta  |  podwórko  | kontakt napisz do nas  |  BIP 
     
2017-04-25     Jarosława, Marka, Wiki     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    
Jesteś w :
Strona główna > Aktualności - Nasze Miasto
 Aktualności - Nasze Miasto

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno przyjmuje zgłoszenia  osób zamierzających kandydować do rad nadzorczych  spółek komunalnych z udziałem Gminy Kępno  

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  KĘPNO

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno przyjmuje zgłoszenia  osób zamierzających kandydować do rad nadzorczych  spółek komunalnych z udziałem Gminy Kępno :

 

1)      „Administracja Domów Miejskich – Kępno” Spółka z o.o.,

2)      „Energetyka Cieplna – Kępno” Spółka z o.o.,

3)      „Inwestor – Kępno”  Spółka z o.o.,

4)      „Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o.

 

 

1. Kandydat do rady nadzorczej poszczególnej Spółki powinien spełniać następujące wymagania:

a) zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa                   w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. ( Dz. U. Nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiadać uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia (doktor nauk prawnych lub nauk ekonomicznych, wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych),

b) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych.

 

2. Każdy zamierzający kandydować zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia i oświadczeń, których formularz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  i Gminy w Kępnie w zakładce „nabory na wolne stanowiska” oraz CV (maksymalnie dwie strony). Formularz otrzymać można również w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

 

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach rad nadzorczych, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, mogą składać wymagane dokumenty w terminie do 31 stycznia 2011 r.

 

4. Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie; ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno z dopiskiem

„Dotyczy zgłoszenia do rad nadzorczych” lub przesyłać pocztą.

 

5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do rozpatrzenia zgłoszenia i powołania do składu rady nadzorczej.

 

 

                                                                                       BURMISTRZ

                                                                             MIASTA  I  GMINY  KĘPNO

                                                                                                                    Aniela  Kempa

 

 

Kępno, dnia 31 grudnia 2010 r.                                         

Utworzony:2011-01-06 16:16:49
Autor:Sonda
Wydarzenia kulturalne
Wydarzenia sportowe
   
 
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska 2007
| Odwiedzin